Ringstorlek

ArgBi

Här hittar du de vanligaste ringstorlekarna. Om du inte vet din storlek kan du mäta insidan av en ring som passar dig med en linjal.

E-mail: beata@baam.se

Beata Ivarsson

Helgonagatan 161

442 41  Kungälv

Sweden